Vonotek d.o.o.
Maglajska 1
Sarajevo, 71000
Federation of Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina
Tel: +387 33 941 261
Email: [email protected]

Vonotek d.o.o. predstavlja sledeće odredbe i uslove koji regulišu vaše korišćenje naše web stranice, kao i svih sadržaja, usluga i proizvoda dostupnih na ili preko naše web stranice.

I. Vonotek d.o.o. posluje pod bosansko-hercegovačkom jurisdikcijom, a njegovi proizvodi i usluge mogu se koristiti samo za ono što je dozvoljeno bosanskohercegovačkim zakonom.

II. Saglasni ste sa ovim uslovima registracijom naloga na našoj web stranici i naručivanjem nekog proizvoda i/ili usluge.

III. S vremena na vreme ćemo možda ažurirati ove uslove korišćenja usluga, ali ćemo na web lokaciji prikazati istaknuto obaveštenje 1 (jedan) mesec pre nego što te promene stupe na snagu, a vi ćete moći da otkažete svoje proizvode i/ili usluge i izbrišete svoj nalog pre nego što one stupe na snagu.

IV. Ako zloupotrebite naše proizvode i/ili usluge, vaše usluge će biti trajno suspendovane, a vaš nalog izbrisan.

V. Nudimo 14-dnevnu politiku refundiranja bez pitanja za bilo koji od naših proizvoda i/ili usluga.

VI. Kao neupravljani provajder usluga, ne nudimo apsolutno nikakve garancije i pružamo vam samo mašinu i mrežni port. Isporučićemo vašu mašinu nakon što je vaša uplata potvrđena.

VII. Vaše korišćenje naše web stranice je regulisano našom politikom privatnosti koja se nalazi na: https://vonotek.com/pp.php.

VIII. Saglasni ste da ćete obavestiti Vonotek d.o.o., njegove ugovarače, davaoce licenci i njihove odgovarajuće direktore, službenike, zaposlene i agente o svim potraživanjima i troškovima, uključujući advokatske honorare, koji proističu iz vašeg korišćenja web stranice, uključujući, ali ne ograničavajući se na, kršenje ovog ugovora.

Zadnja izmjena: 24/07/2023